Inga hårdare sjukskrivningsregler

Det gläder mig att läsa att Socialstyrelsen och regeringen nu backar i sin framfart med att införa hårdare sjukskrivningsregler för dem som drabbas av utbrändhet i höst. Jan Karlsson säger till DN att han tror att allmänheten fått ett felaktigt intryck av de nya riktlinjerna. Enligt honom har tanken aldrig varit att allvarligt utbrända ska nekas sjukskrivning. Ja, att vi fått den uppfattningen beror på att vi också läst på deras egen hemsida, sedan dagstidningarna skrev om riktlinjerna i fredags. Där står det uttryckligen att utmattningssyndrom att:

”I normalfallet krävs inte sjukskrivning. Om det finns betydande inslag av sömnstörning och trötthet kan initial sjukskrivning i upp till 3 veckor vara motiverad. När utlösande orsaker kartlagts och en gemensam åtgärdsplan gjorts upp, bör individen gradvis återvända i arbete. En sådan fas kan omfatta 2–12 veckor.”

Nu får vi tacka för att det verkar gått upp ett ljus för dem att det måste filas lite till. -Ja, fila på och gör det ordentligt. Jag tror inte att jag pratar för mig själv när jag säger: – Släng inte fram ett nytt hastverk, utan ta väldig god tid på er! Skippa idén om antalet sjukdagar, utan lägg fokus på att skapa riktlinjer så att alla kan få vård och rehabilitering, vart vi än bor i landet. Se till att stressforskarna på Uppsala Universitet eller på Karolinska blir inkopplade som är experter på området.