Lite bankhistoria

Allt om banker innehåller information om banklån, ränta, pengar, växlar och sedlar.
Banker utvecklades under tidig medeltid i Italien med banklån, växlar och ränta. Först på 1800-talet kom bruket med sedlar på allavar.
Förbudet mot ränta.

BankBanker utvecklades under tidig medeltid i Italien. Banklån mot ränta var vid denna tid förbjudet. En riddareord började med att hantera växlar, en slags skuldförbindelse, för överföring av kapital mellan olika länder. Pågrund av svårigheterna att fastställa olika valutors värde, valutakurser, kunde undervärdera en valuta och tjäna lite pengar på verksamheten.

Det var i och för sig vanligt att köpmän växlade valutor vid olika marknader i syd Europa. Det nya var att det fanns ett finansiellt instrument som kunde kringgå förbudet mot ränta.

Banker uppstod vid olika marknader som hölls. Köpmän slog sig ner vid ett bord, ungefär bank på italienska, och lånade pengar mot växlar och ränta. Bankirer som skötte lånegivningen mot växlar tjänande pengar på ränta. Flera mäktiga finansfamiljer uppstod men överlevde inte. De förlorade pengar, som många andra banker genom tiderna.

Växlar och sedlar

Banker och bruket av växlar spreds sig runt omkring Europa. Nästa steg för banker var att introducera sedlar. De första sedlarna var skuldförbindelser, där bankerna lovade att växla in sedlarna mot guld.

Systemet med banker och sedelutgivning förekom under större delen av 1800-talet. Först under 1900-talet kunde flertal staterna ta kontroll över sedelutgivningen.

När banker fick ge ut sedlar hände det ofta att de gav ut mer sedlar än vad som täckning för. Många banker gick därför i konkurs. Staterna har vid flera tillfällen gjort samma misstag.

Finansskandaler och ränta är ingen nyhet. Det har funnits så länge det har funnits pengar, ränta, växlar och sedlar.