Spara pengar genom minskade utgifter

Minska utgifterNär tiderna är kärva så kan det behövas spara pengar. Det gäller då att vara disciplinerad och ha en god portion tålamod. Beroende på vilken ekonomi man har i övrigt och vilken spartakt man håller så kan det ta lång tid innan resultat märks. Den bästa inställningen till sparande är att det är ett långsiktigt projekt.

Det finns i huvudsak två spartyper för en privatperson och tillhörande hushåll. Den första är att dra ner på fasta kostnader och den andra är att dra ner på de rörliga kostnaderna. Det finns i princip inga andra möjligheter att spara pengar – däremot så kan metoderna för att dra ner kostnaderna skilja sig. Det beror till stor del på hur den sparandes liv ser ut – vanor, omständigheter och så vidare. Är man personen som spenderar ovanligt mycket pengar på exempelvis nöjen så är det kanske ett första steg att dra ner på sådana kostnader relaterade till nöjen. Nöjen räknas som en rörlig kostnad och för att dra ner nöjena så görs det på bekostnad av att till viss del modifiera sitt levnadsmönster. Det kan också handla om att välja ett billigare tvättmedel, inte äta lika mycket godis och snacks, ta cykeln till jobbet istället för bilen och så vidare. Det är också möjligt att få ner de rörliga kostnaderna genom att utnyttja rabatter av olika slag. Det är sällan ovanligt att exempelvis livsmedelsaffärer erbjuder reducerade priser på sina varor, och erbjudanden i stil med ”ta två betala för en”. Givetvis är det inte bara livsmedelsbranschen som erbjuder rabatter utan det finns med största sannolikhet rabatter att ta del av inom alla branscher som exempelvis inom elektronikbranschen, men frågan är om nya elektronikprylar är lika viktigt som mat. För vi får inte glömma att det handlar om att spara pengar genom att dra ner på kostnader. Äta måste vi ju göra.

De fasta kostnaderna brukar vara de svåraste att dra ner på. Förenklat så kan man säga att de fasta kostnaderna utgör den större delen av dina räkningar. Utgifter för hyra, el och bredbandskostnader är exempel på kostnader som anses fasta. För att dra ner på hyreskostnaden måste du antingen flytta eller låta någon flytta in hos dig som kan hjälpa dig med hyran. Att sänka sina fasta elkostnader är i princip omöjligt men det går alltid att påverka de rörliga genom att helt enkelt förbruka mindre el i hemmet.