Låna för att köpa ny bil

När du vill köpa bil och inte har tillräckligt med likvida medel finns det ofta en möjlighet att. Dessutom innebär det att du förmodligen därigenom täcker den kontantinsats som i allmänhet fordras för att få låna.

När man lägger upp ett billån föreslår långivaren ofta att bilen får utgöra säkerhet för lånet. Ur dennes synvinkel innebär det att det finns en möjlighet att sälja bilen som täckning för det återstående lånebeloppet om du inte skulle klara av betalningarna.

Från din synpunkt kan det också finnas en poäng med att acceptera att bilen får utgöra säkerhet låna till bilköpet. Har du en gammal bil som du vill byta in har du fördelen av att lånebehovet minskar. En annan poäng är att räntan blir lägre än om ingen säkerhet alls lämnas.

Nackdelen för din del är att du riskerar att förlora bilen om du inte kan klara av att betala lånet på det sätt ni har varit överens om från början. I allmänhet överväger dock fördelarna med att acceptera detta nackdelarna.

Är det en gammal bil kan det finnas en risk att långivaren bedömer säkerheten att vara så dålig att han antingen inte beviljar lånet eller att lånet får betydligt strängare villkor vad beträffar räntor och återbetalningstid.

Det finns dock en grundläggande regel när det gäller all kreditgivning och den är att det som avgör om man överhuvudtaget får ett lån eller inte är om man bedöms vara en person med kreditvärdighet, med stabil inkomst och utan en alltför dålig kredithistoria.