En hemförsäkring består av tre delar

Den första delen avser skydd för egendom som finns i eller i anslutning till hemmet. Den andra avser skydd vid resor. Den tredje avser skydd för försäkringstagaren som person. I detta avsnitt kommer egendomsskyddet att beröras lite närmare.

Egendomsskyddet betyder att försäkringen skyddar mot händelser som på något sätt skadar egendom som tillhör försäkringstagaren eller andra personer som tillhör hushållet. Skyddet avser föremål som man normalt förvarar i hemmet eller har lånat för att använda i hemmet eller i samband med någon aktivitet.

Äger man exempelvis golfklubbor eller skidor som man förvarar hemma när man inte använder dem omfattas de normalt av skyddet. Det typiska undantaget från denna regel är hyrbil som också har en egen försäkring med uthyraren.

I regel omfattar också försäkringen saker som man av någon anledning tar med sig utanför hemmet; till exempel i samband med en resa.

För vissa föremål gäller en försiktighetsregel. Det är sådant som betraktas som särskilt stöldbegärligt; exempelvis mobiltelefon och datorer. Har man till exempel lämnat en väska med kläder och en dator i bilen så omfattas i regel kläderna men inte datorn av ersättningsrätten.

Det finns också en regel som säger att ersättningen utgår med återanskaffningsvärdet om föremålet inte är mer än två år gammalt. Ofta finns det en uppräkning i villkoren eftersom saker slits med olika hastighet. Värdet kan sättas ned med 10-25 % per år.

En viktig del av egendomsskyddet är det som gäller för invändiga skador i samband med exempelvis brand eller skadegörelse.

I samband med att man flyttar gäller försäkringen för båda bostäderna.