Investera i aktier och aktiefonder

Investera i aktierAktier är sedan länge en populär form att spara och investera pengar. På senare år har dock måna småsparare blivit avskräckta av det ekonomiska läget i Europa och världen. Visst är det så att man bör vara extra vaksam när börserna svänger ganska kraftigt, men å andra sidan ska man se sina investeringar långsiktigt. Om man inte vill sitta och bevaka kurser och rapportering dagligen det vill säga. Välj ut några företag som du studerar lite närmare. Om det visar sig att de verkar undervärderade och samtidigt har en stabil ekonomi är det bara att investera. Därefter behöver du inte bevaka din investering så noga utan det räcker att du kollar av värdet varannan vecka eller en gång per månad. Tänk också på att din investering är tänkt att vara långsiktig och att kursfall lätt kan hämtas igen med tiden.

Ekonomisk risk

Alla typer av investeringar innebär en risk. Till och med att ha sina pengar på ett sparkonto är en risk. Risken där består främst i att få en sämre ränta än inflationstakten eller att du riskerar att göra sämre avkastning än genom andra typer av investeringar, t.ex. aktier eller fonder.

Aktier kategoriseras ofta som låg-, medel- och högrisk. Generellt gäller att ju högre risk du tar, desto mer kan du förvänta dig att tjäna på din investering. Men risken innebär också att du kan förlora hela, eller stora delar av, din investering. Aktier med låg eller medelstor risk är tryggare invsteringar och lämpar sig bättre för dem med känslig mage. Om du vet med dig att du kommer må diligt av kraftiga uppgångar och fall ska du välja en lågriskaktie. Det ska du även göra om du inte har råd att förlora de pengar du tänker investera. Spekulera aldrig i aktier med pengar du är i stort behov av. Du ska inte spekulera bort din ekonomiska trygghet för att få chansen att pricka in vinnaraktien. Det är viktigt att fördela sitt sparande mellan olika grader av risktagande. T.ex. att ha 30 % på sparkonto, 40 % i låg- och medelriskaktier, samt 30 % i högriskaktier. Då lägger du inte alla ägg i samma korg och chansen att den ena investeringen täcker upp för en annans nedgång ökar.

Aktiefonder

Ett alternativ till aktier är aktiefonder. Dessa är populära bland småsparare eftersom man själv slipper välja ut specifika bolag att investera sina pengar i. Det finns också en trygghet i den spridning man får med en aktiefond. För den som vill investera sina pengar generellt i aktiemarknadens utveckling finns så kallade indexfonder. Dessa fördelar andelsinnehavarnas så att aktieportföljen ska motsvara generalindex. Fonden ska med andra ord följa index. Om Stockholmsbörsen går upp 2,1 % under ett år så ska även fonden ligga omkring samma uppgång.

En nackdel med aktiefonder är att fondförvaltarna tar ut ganska höga avgifter av dig som andelsinnehavare. Ofta betalar man en procentsats av det investerade kapitalet i årlig avgift. Denna avgift betalas oavsett om fondens värde ökar eller sjunker. Om värdet sjunker betalar du å andra sidan en lägre faktisk avgift eftersom dina andelar är mindre värda.