Företagsuppgifter på nätet

Företag växer sig större och kommer i olika bolagsformer. Som konsument eller som företagare är det en viktig faktor att ta reda på vad för slags företag du ska ha eller redan har att göra med. Det är främst för din säkerhet och trygghet det är viktigt att kunna ta reda på om företaget i fråga är pålitlig. Det finns flera olika sätt för dig att hitta företagsinformation på nätet, men vilket är det smidigaste sättet? Guldbolag.se är ett bra alternativ att tillgå när du vill veta mer om ett bolag. Kan du företagets namn skriver du det i sökfältet, annars kan du söka på ägarens för- och efternamn.

Det finns många alternativ på nätet när du vill få företagsinformation. Vad som visas efter en sökning är till exempel organisationsnummer, postadress, telefonnummer samt vem som är ansvarig för bolaget. Du får även veta hur många anställda som finns, procentuella beräkningar samt hur bokslutet såg ut föregående månad. Företagsinformation ska vara offentlig för allmänheten och därför kan du via nätet enkelt få en djupare insyn i hur bolaget sköter sig. Visar sig bolaget stå med enorma skulder och ett bokslut som visar på minus är det ett varningstecken och du bör därför anse företaget som opålitligt och således inte beblanda dig med det.