Anlita en revisor lokalt på din ort

Alla företag måste inte ha en revisor men dom flesta större aktiebolagen går under revisionsplikten. Den innebär, i stora drag, att om man har mer än 3 anställda och över 3 miljoner kronor i nettoomsättning under minst två år i rad så måste man ha en revisor.

Omfattas man av revisionsplikten kan det vara en fördel att arbeta med en revisor som finns på samma ort som en själv, för att kunna ha ett nära, personligt och smidigt samarbete.

Hitta revisor lokalt

Idag finns auktoriserade revisorer i princip i alla städer runt om i landet och generellt finns flest verksamma i storstäderna, där även efterfrågan är högre. På dom mindre orterna är valet så ledes lite enklare, då det kanske bara finns en eller två revisionsbyråer att välja mellan.

För att hitta någon som arbetar med revision i Stockholm, där utbudet är större, krävs lite mer jobb för att hitta rätt. Här gäller det verkligen att kolla igenom utbudet och fundera på hur man vill att samarbetet ska gå till. Det är viktigt att känna tillit till den revisor man anlitar, då denne kommer ha stor inblick i företaget och dess ekonomi. Magkänslan är alltså viktig men det kan också vara en idé att be om referenser och kolla omdömen också.